Hast du teilgenommen?

Slnečná kritická cyklojazda

Tour editieren

Slnečná kritická cyklojazda

Details

Datum
25.03.2022
Uhrzeit
18:00 Uhr
Treffpunkt
Dolná brána
Wetter
15 °C, Leichter Regen

Kalendereintrag merken

Statistik

Teilnehmer
23
Distanz
7,16 Kilometer
Dauer
53m 46s
Durchschnittsgeschwindigkeit
7,99 Kilometer pro Stunde
Teilnehmerzahl schätzen

Ahoj cyklistka/cyklista! Zmena času na letné obdobie so sebou prináša dlhšie, štastnejšie a bezpečnejšie dni. Poďme si teda spolu zajazdiť kritickú masu po uliciach mesta Košice ? Štandardné pravidlá:

 • štart Dolná brána o 18:00
 • trasa nie je, nasledujeme hudbu ?
 • tempo jazdy je komfortné, vhodné pre všetky vekové kategórie
 • jazdíme len po CESTÁCH, nie chodníkoch
 • nerušené prejazdy v križovatkách zabezpečujú skúsenejší jazdci vopred dohodnutí - ak je polovica masy v križovatke a naskočí červená, pokračujeme v jazde a držíme masu bezpečne spolu!
 • všetky dopravné prostriedky bez spaľovacieho motora sú vítané (kolobežky, korčule, longboard, skateboardy, …) Critical Mass jazdy sú oslavou slobody a radosti z bicykla v mestskom prostredí. Ich zmyslom je upovedomiť šoférov motorových vozidiel na prítomnosť cyklistov a iných nemotoristov na cestách a zoskupovať ľudí s rovnakým záujmom - zlepšiť udržatelný život v našom meste.

Hello cyclists! The change of time to summer brings with it longer, happier and safer days. So let's ride Critical Mass together on the streets of Košice ? Standard rules:

 • Start Lower Gate at 18:00
 • there is no route, we follow the music ?
 • the pace of the ride is comfortable, suitable for all ages
 • we ride only on ROADS, not sidewalks
 • uninterrupted crossings at junctions are ensured by more experienced riders agreed in advance - if half the mass is at an intersection and the light turns red, we continue riding and keep the mass safely together!
 • all vehicles without internal combustion engine are welcome (scooters, skates, longboards, skateboards, ...) Critical Mass rides are a celebration of the freedom and joy of the bicycle in an urban environment. Their purpose is to make motor vehicle drivers aware of the presence of cyclists and other non-motorists on the roads and to bring people together with the same interest - to improve the livability of our city

Mini-Masses zu dieser Tour

Kommentar hinzufügen

Kommentare zu dieser Tour

Track hinzufügen

GPX-Tracks

Teilnehmer Dauer Länge Durchschnittsgeschwindigkeit
cmkosice 53m 46s 7.16 Kilometer 7.99 Kilometer pro Stunde

Timelapse

Keep it in the ground.